Den första läraren i Kriberg

Folkskollärare Ingeborg Norberg-Holm var den första läraren som tog hand om skolbarnen. Först i Björksele och senare i den provisoriska skollokalen i den kontorsbyggnad man fick överta gratis från Bolidenbolaget.
Hon har satt sin prägel på många ungdomar under krigsåren.
Hon var en god pedagog. Alla uppskattade hennes ödmjukhet och rättramhet!
Där fanns inga mobbningsproblem, utan alla behandlade
varandra som kamrater och vänner!
Ingeborg Norberg-Holm fick verkligen budskapet om
medmänsklighet och solidaritet att gå hem.

Baracken brann ner till grunden, tack vare att en blöt matta lagts på ett elektriskt element för att torka.

Bolidenbolaget byggde upp en ny folkskola på rekordtid för att alla barn skulle få en plats att komma till. Lycksele kommun ansåg att barnen kunde gå i Björksele folkskola.

Min far Sven Thorné ansåg att det var helt feltänkt från Lycksele kommun eftersom den skolan inte räckte till för den stora tillströmningen av arbetskraft med familjer.

Överhuvudtaget hade Lycksele kommun ingen större förståelse för att tillse att Kristineberg borde ha legat i Björksele, trots att de kände till Bolidenbolagets utvecklingsplaner.

Då hade Björksele kunnat bli en stor centralort vid Vindelälven. Kanske med möjlighet att få en järnvägsförbindelse förbi, med hopkoppling med inlandsbanan upp till Sorsele.

Idag med all kännedom om den stora malmreserven som finns brytfärdig på ett stort område i malmådern.

Ädelmalmerna är ju viktiga för dagens samhälle där det krävs ädla metaller inom data- och elektronikvärlden, liksom tekniskt åtråvärda till den moderna IT-världen.

Västerbottens bergslag hade då blivit ett lyft för Lycksele kommun för framtiden och turismen därtill utvecklats på ett bättre sätt.

Gunnarns flygplats kunde blivit en stor tillgång för att förkorta restiden för de boende inom området.

Det kanske även kunde ha uppstått andra företag för att klara gruvindustrins behov av materiel för att klara av reparationer av olika verktyg för brytningen av malmen, ex borriggar och lastmaskiner, tryckluftsverktyg, luftreningsföretag. Det hade säkert även kommit in affärsföretag och vårdcentral, folktandvård, åldringscentra, mm.

 

Mats Thorné

Bilden är från en klassträff i Kristineberg 2001.
I mitten folkskollärare Ingeborg Norberg-Holm.
Till vänster Eskil Söderström och till höger Mats Thorné