2014

Kribergsgruvan 75 år

En sida om gruvsamhället Kristineberg som växte fram under 40-och 50-talet. Här finns bilder, filmer, dokument, artiklar, kommentarer, mm som skildrar samhället och dess innevånare.

Kriberg från förr

Kontakt:

Sven-Olof Åström

Parkvägen 13

74732 Alunda

072-7458690

soastrom@hotmail.com

Efterlysning:

Flera bidrag till hemsidan

 

Mycket har publicerats sedan starten för ca fem år sedan. Sidan har kompletterats med en öppen grupp på Facebook som lockar allt fler besökare. Många har under årens lopp bidragit med bilder, kommentarer, mm. Utan dessa hade inte sidan varit något. Det vore trevligt om fler kunde inventera vad de har i sina fotoalbum och minnen innan allt bleknar bort.

Titta på de gamla sidorna

 

Förmodligen har ni upptäckt att det inte går att titta på sidorna från tidigare år. De är sparade i ett MHT-format vilket inte stöds av den teknik som webhotellet använder sig av. Det går dock att kringgå detta om man använder sig av webbläsaren Firefox. Till den kan man ladda ner ett hjälpprogram (UnMHT).

Gör så här:

öppna Firefox (ladda ner programmet om du inte har det). Sedan besöker du :

https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/unmht/?src=search

Där kan du ladda ner ett s k Add-on vid namn UnMHT. Sedan kan du öppna de gamla sidorna.

 

 

 

 
 
 

Synpunkter

"Ogudaktigt rallarliv"

 

Samhället planerade Thorné att bygga i Björksele, som redan var en stor by. Det skulle bli ett bra samhälle. Han planerade att anlägga en smalspårig järnväg mellan gruvan och samhället. Förhandlingarna med myndigheter i Lycksele var kärva och bönderna i Björksele ville inte upplåta mark för bebyggelse. De ville inte få in ogudaktigt rallarliv i sin by. Thorné beslutade då att visa dem, att det gick bygga ett mönstersamhälle på sydsluttningen av Viterliden, ända ner mot myren.

 

Klicka på bilderna så förstoras de.

Innehåll

 

Viterpol blev Kristineberg

 

"År 1879 fick avyttringslantmätare Karl Ulfhjelm i uppdrag att upprätta karta och skatteläggningsförslag för Krononybygge.

Detta blev klart och behandlat i samråd med Godemän den 20 juni år 1879. Själv hade Carl Hultdin tänkt sig namnet "Viterpol" på nybygget, vilket även skrevs in på Lantmäteriets originalkarta. Det namnet blev inte godkänt på grund av vidskepliga eller religiösa värderingar. Lantmätaren föreslog då namnet efter gårdens husmor: "Kristinaberg". Viterpol blev överstruket och Kristineberg inskrivet på karta och handlingar.

Det blev åter aktuellt för Carl Huldtin att planera för nybygge." (citat från Gunnar Lundströms historiebeskrivning)

 

Virtuell kyrkogård

På hemsidan finns en s k virtuell kyrkogård med bilder på gravstenar på Kribergare som en gång levat och verkat i samhället. Är du intresserad så kan du få hjälp med att lägga in en bild på någon gravsten.

Facebook

På Facebook finns en öppen grupp (Kriberg från förr) där bilder och kommentarer uppdateras varje dag. Gör gärna ett besök där och medverka med det du har av bilder och minnen.