2014

Kriberg

från förr

En sida om gruvsamhället Kristineberg som växte fram under 40-och 50-talet. Här finns bilder, filmer, dokument, artiklar, kommentarer, mm som skildrar samhället och dess innevånare.

Kontakt:

Sven-Olof Åström

c/o A-C Maripuu

Karlslundsgatan 11 lgh 1202

15135 Södertälje

 

072-1524583

soastrom@hotmail.com

Viterpol blev Kristineberg

"År 1879 fick avyttringslantmätare Karl Ulfhjelm i uppdrag att upprätta karta och skatteläggningsförslag för Krononybygge.

Detta blev klart och behandlat i samråd med Godemän den 20 juni år 1879. Själv hade Carl Hultdin tänkt sig namnet "Viterpol" på nybygget, vilket även skrevs in på Lantmäteriets originalkarta. Det namnet blev inte godkänt på grund av vidskepliga eller religiösa värderingar. Lantmätaren föreslog då namnet efter gårdens husmor: "Kristinaberg". Viterpol blev överstruket och Kristineberg inskrivet på karta och handlingar.

Det blev åter aktuellt för Carl Huldtin att planera för nybygge." (citat från Gunnar Lundströms historiebeskrivning)

 

"Ogudaktigt rallarliv"

Samhället planerade Thorné att bygga i Björksele, som redan var en stor by. Det skulle bli ett bra samhälle. Han planerade att anlägga en smalspårig järnväg mellan gruvan och samhället. Förhandlingarna med myndigheter i Lycksele var kärva och bönderna i Björksele ville inte upplåta mark för bebyggelse. De ville inte få in ogudaktigt rallarliv i sin by. Thorné beslutade då att visa dem, att det gick bygga ett mönstersamhälle på sydsluttningen av Viterliden, ända ner mot myren.

 

Intervjuer med K-G Asplund och Dan Lindahl och Anders Fredriksson

Ismar Holmqvist

växte upp i Kriberg. Klicka på bilden och kika på hans minnen i form av bilder och annat.

Syndafall och dagbrott

 

Polis fanns det på platsen. Och polishus med arrestlokal.

Sämre beställt var det med brotten i Kristineberg. Läs mer....

 

Den första läraren i Kriberg

 

Folkskollärare Ingeborg Norberg-Holm var den första läraren som tog hand om skolbarnen. Först i Björksele och senare i den provisoriska skollokalen i den kontorsbyggnad man fick överta gratis från Bolidenbolaget.

Läs mer...

Idolerna från förr

 

50-talet var långt från dagens mer eller mindre jämlika samhälle.

Idolerna var ofta manliga idrottare som blev förebilder för dåtidens pojkar.

Flickornas förebilder fanns i regel inom den mer glassiga världen, film och musik.

Valet av idoler kom att bekräfta och manifestera de ojämlika rollerna

Kika på idolerna...

Ett foto då Ismar bodde på Gruvvägen.

Fr v RonnyBergman,Ismar,Lage,Inger knappt synlig,Billy i fotöljen

25 schlagers från 50-talet

25 schlagers från 40-talet

Kribergs-visan

Texten är förkortad, men räcker ändå i ca 9 minuter. Smärre justeringar har gjorts för att texten ska passa melodin.

Visan beskriver ett bruksamhälles uppbyggnad och fall.

Det är drygt 60 år sedan texten skrevs.

Kateder saknades

Läsåret 1939-40 fanns ännu ingen skola i Kristineberg. Eleverna skjutsades till Björksele skola med bil. Skolstyrelsens ordförande, kyrkoherde Berlin, kontaktade överingenjör Thorné för att dryfta problemet. Det resulterade i att Thorné överlät sitt kontor, som låg vid gruvans anrikningsverk, till kommunen.

Kontoret delades in i två klassrum. Klass 1-3 med ca 10 elever (Ingeborg Holm) och klass 3-6 med ca 15 elever (Folke Lindahl)

1940-41 kunde eleverna börja i den provisoriska skolan i Kriberg. Överlärare Hedström besökte då invigningen. Skolbänkar fanns på plats, men kateder saknades. På gymnastiktimmarna kunde barnen ibland besöka anrikningsverkets badhus i bottenvåningen och duscha. Eleverna betalade då 25 öre per bad.

Skinande nya träbänkar och katedern har kommit på plats men fortfarande verkar några elever sakna skolbänkar. Vem är läraren? Kan det vara Frida Johansson? Eleverna bör vara i dryga 70-årsåldern numera.

Hösten 1941 hade kommunen byggt den nya skolan. I den fanns 4 klassrum, materielrum samt ett lärarrum. Klass 1-2 hade nu 41 elever och klassen 3-6 hade 40 elever. De barn som bodde utanför samhället fick ta matsäck med sig. Senare anordnades bespisning hos någon husmor på samhället.

Observera vedhögen vid skolan

25 schlagers från 60-talet